Verhaal van Putten van start!

Verhaal van Putten

Donderdagavond 12 april was Stroud het decor voor de aftrap van het Verhaal van Putten. Ruim veertig kenners, geïnteresseerden en enthousiastelingen kwamen er op de inspiratiebijeenkomst af. Onder hen veel leden van de lokale (historische) verenigingen en Puttense organisaties en (politieke) partijen. Samen met de gemeente Putten en Erfgoed Gelderland gaan zij het Verhaal van Putten vorm geven. Daar werd door de aanwezigen een vruchtbaar begin mee gemaakt.

Verhaal van Putten

Verhaal van Putten is een door de gemeente Putten geïnitieerd identiteitsproject. Het doel van dit project is om, samen met de inwoners van Putten, de Puttense geschiedenis op een eigentijdse wijze vast te leggen en uit te dragen. Om dat doel te bewerkstelligen worden twee paden bewandeld: enerzijds gaan experts op het gebied van de Puttense geschiedenis deze geschiedenis opschrijven en de bestaande canon aanvullen en moderniseren; anderzijds gaan ‘verhalenvangers’ op pad om met behulp van de oral history-methode persoonlijke Puttense verhalen vast te leggen. Deze verhalen worden op de projectwebsite verhaalvanputten.nl verzameld en vormen samen ‘hét’ Verhaal van Putten. Alle projectonderdelen worden vóór de 75-jarige herdenking van de razzia van Putten, in oktober 2019, opgeleverd.

Een plek op de kaart

Ruim veertig mensen gaven gehoor aan de oproep om mee te denken over de uitvoering van het Verhaal van Putten. In het eerste deel van de bijeenkomst kregen de aanwezigen uitleg over de mogelijkheden van oral history en de plannen voor de canon; na de pauze gingen zij zelf aan de slag.
De zaal bleek bol te staan van de kennis en herinneringen. Dit werd tot uitdrukking gebracht op een grote kaart van Putten: hier konden de aanwezigen hun kennis en herinneringen ‘opplakken’. Zo ontstond er een groot raamwerk van gebeurtenissen, ambachten, tradities, gebruiken, plekken, gebouwen en personen die van betekenis zijn (geweest) voor Putten. Daarnaast werd een groot aantal namen van mogelijke getuigen aangeleverd, onder andere ook door het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober 44. De experts en verhalenvangers gaan met deze informatie aan de slag. Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun inzet en enthousiasme!

Meedoen?

Nu de aftrap heeft plaatsgevonden kan het project echt van start gaan. Dat betekent dat er een expertgroep wordt geformeerd met kenners van de Puttense geschiedenis. Zij gaan zich buigen over de Puttense geschiedverhalen en canon. Het streven is de canon eind 2018 grotendeels klaar te hebben. Daarnaast gaan verhalenvangers op pad om ‘getuigen’ van de Puttense geschiedenis te interviewen. Daarbij gaan zij op zoek naar (persoonlijke) antwoorden op vragen als: Hoe was het om op te groeien, te wonen en te werken in Putten in de jaren veertig, vijftig of zestig?

Een ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Putten kan aan het project deelnemen. Bent u expert op het gebied van (een deel van) de Puttense geschiedenis? Dan kunt u zich aanmelden bij Iris Dracht. Zou u liever meehelpen door als verhalenvanger aan de slag te gaan? Dan kunt u zich opgeven bij Tim Stapel. Verhalenvangers krijgen kosteloos een cursus oral history aangeboden, zodat zij goed beslagen ten ijs komen. Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren, of heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Jette Janssen.