Verhaal van Putten leeft!

Vrijdagmiddag 25 januari 2019 lanceerde wethouder Roelof Koekkoek de website verhaalvanputten.nl in congrescentrum De Aker te Putten. Dankzij de enthousiaste inzet van vele betrokkenen, bestaat de website uit een divers geheel aan verhalen en beelden over de geschiedenis van Putten.

Collega Jette Janssen, projectleider van het Verhaal van Putten namens Erfgoed Gelderland en dagvoorzitter, opende de middag voor een volle zaal. Onder de circa 70 aanwezigen waren bijna allen die een bijdrage hebben geleverd aan Verhaal van Putten. Personen die zich hebben laten interviewen, de ‘verhalenvangers’, de canongroep, de wethouder, stuurgroepleden en vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het project behaald: van wetenschappelijk onderzoek publieksgeschiedenis maken.

Dat er zoveel mensen aan Verhaal van Putten hebben meegewerkt, kwam ook naar voren in het programma. Gérard Hollanders, voorzitter van het Puttens Historisch Genootschap, sprak over de Canon van Putten. Pieter Dekker van Stichting Oktober 44 vertelde het verhaal van de Puttense razzia aan de hand van collectiematerialen. Historicus Evert de Graaf schetste de levens van de Puttense kunstenaars waar hij een canonvenster over schreef. Verhalenvangers Froukje Broos en Else Gootjes droegen de verhalen van ooggetuigen van het Puttense verleden voor. Deze lezingen en presentaties gaven een duidelijk beeld van wat er op website van Verhaal van Putten zoal te vinden is.

Na de inhoud was het tijd voor ceremonie. Jette gaf gedurende de middag negen puzzelstukjes weg, die samen een schermafbeelding van de te lanceren website vormden. De eerste werd overhandigd aan de oudste aanwezige: een getuige van 94 jaar. Acht andere betrokkenen ontvingen ook een puzzelstuk. De stukjes werden op de juiste plaats op een scherm geplakt en nadat wethouder Koekkoek het laatste stukje had toegevoegd, verscheen de website. Daarmee was verhaalvanputten.nl officieel gelanceerd!

Wethouder Koekkoek vatte het belang van Verhaal van Putten samen: “In de eerste plaats is ’t het verhaal óver Putten. Daarnaast is ’t het verhaal ván Putten, verteld door Puttenaren aan Puttenaren én buitenstaanders. Ten slotte is het Verhaal van Putten tijdloos: het is er nadrukkelijk ook voor de toekomstige generaties.”

De wethouder overhandigde een speldje van Verhaal van Putten aan allen die hebben meegewerkt. De middag werd beklonken met een groepsfoto. Een duidelijk bewijs dat de geschiedenis van Putten leeft.

Lees meer op verhaalvanputten.nl.

Foto: Iedereen die meegewerkt heeft aan het Verhaal van Putten gaat even op de foto ©Menno Everts – gemeente Putten