Verbeelding van de Waal: eindpresentatie

foto: Nijmegen, Eugène Lücker 1930 – via CollectieGelderland Museum Het Valkhof

Op 27 juni vindt in Museum het Valkhof de eindpresentatie van het project ‘Verbeelding van de Waal’ plaats. Het project brengt het verhaal van de Waal in beeld door middel van schilderijen, foto’s, kaarten en archeologische vondsten die de verschillende kanten van de rivier illustreren. De verhalen en beelden zijn digitaal al beschikbaar, maar zijn binnenkort ook te zien in presentaties van De Bastei en Museum het Valkhof.

Achtergrond

‘Verbeelding van de Waal’ is een samenwerkingsproject van De Bastei, Museum Het Valkhof, Erfgoed Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en bureau Overland. Het project haakt aan bij ingrepen in het Gelderse rivierengebied die nodig zijn voor onder andere veiligheid en waterkwaliteit. Binnen deze ontwikkelingen willen de initiatiefnemers een plek geven aan cultuur en erfgoed van het Waallandschap. Daarom zijn ook Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, lokale overheden, ondernemers en stichting Onze Waal bij het project betrokken.

Resultaten

De verzameling van beeldmateriaal is in januari 2016 gestart. De archeologische vondsten, schilderijen, oude foto’s en kaarten zijn te zien in de special ‘Verbeelding van de Waal’ op de website mijnGelderland.nl en in De Bastei die eind dit jaar de deuren opent. Ook heeft kunstenaar Jan-Wieger van den Berg een grote verzameling objecten bij elkaar gebracht voor de website ‘Toonzaal van de Waal’. Deze objecten, die verbonden zijn aan de rivier, zijn afkomstig uit het depot van Museum het Valkhof. De website gaat 27 juni in première.