Van start: Sporen van Slavernijverleden in Gelderland

Deze maand is het project Sporen van Slavernijverleden in Gelderland van start gegaan. Doel van het project is het zichtbaar maken en behouden van Gelderse sporen van het slavernijverleden. We richten ons op de periode van Nederlandse kolonisatie wereldwijd.  Erfgoed Gelderland heeft een initiërende en faciliterende rol en zorgt voor het betrekken van samenwerkingspartners en coöperatieleden. Het project bestaat uit verschillende onderdelen. 

Spoor van de Maand
In Gelderland zijn al enkele sporen van slavernij in kaart gebracht, maar het echte onderzoek moet nog beginnen. Binnen dit project gaan we onderzoek doen naar mensen, plaatsen, gebeurtenissen,  huizen en kastelen die verband hebben met het slavernijverleden. Het historisch onderzoek richt zich ook op  archieven en collecties van Gelderse erfgoedinstellingen en privé archieven. Historici Dineke Stam en Ineke Mok voeren het onderzoek uit, met bijdragen van masterstudenten van de Radboud Universiteit en enkele zelfstandige onderzoekers. Periodiek publiceren we een Gelders ‘Spoor van de maand’ op onze publiekswebsite mijnGelderland. Bekijk hier de sporen van de maand.

Interviews en meer
Door middel van interviews verzamelen we persoonlijke verhalen, zowel van nazaten van tot slaafgemaakten als nazaten van (plantage) eigenaren. Barbara Esseboom, zelf een nazaat van tot slaafgemaakten, gaat dit gedeelte van het project oppakken. In dit kader organiseren we ook enkele genealogie bijeenkomsten. Voor de Gelderse erfgoedinstellingen geven we trainingen en workshops over hoe het slavernijverleden te traceren is en zichtbaar te maken voor publiek.  Dans- en theatermaakster Farida Nabibaks vertaalt de uitkomsten naar een dans/theater voorstelling.  De resultaten van het project publiceren we online en in een uitgave.

Wilt u deelnemen aan dit project? Kent u iemand die we absoluut moeten interviewen? Heeft een vraag over een bepaald collectie item of archiefstuk uit één van de Gelderse erfgoedinstellingen rondom slavernijverleden? Of heeft een andere vraag of advies?  Dan horen wij dat graag! Reageren kan door een email te sturen naar collega Else Gootjes.

Afbeelding: Van boven naar onder (links naar rechts): Archiefstuk over de Surinaamse plantage ’t Eijland ook wel geschreven als Tijland (Gelders Archief), Gelegenheidsglas (1764) gemaakt door Simon Jacob Sang, met afgebeeld: Surinaamse plantage Kleinslust afgebeeld (Museum Arnhem), Huis Djoerang te Zoelen, vernoemd naar de plantage Djoerang op Java van de familie Hasselman, vanaf ongeveer 1850 de bewoners dit huis in Zoelen (foto: Rijksmonumenten), Barbara Esseboom en Joyce van Steenveldt doen onderzoek in het Gelders Archief, Uitsnede van het portret van ‘Kees Pop’ gewonde KNIL-militair tijdens zijn verblijf in het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk, Isaac Israels, 1882 (collectie Rijksmuseum)