Uw content op mijnGelderland

In samenwerking met het Nationale Park De Hoge Veluwe plaatste de redactie van mijnGelderland een serie nieuwe verhalen op mijnGelderland. Dat kunnen we ook doen voor uw organisatie. Het gaat om verhalen die (historische) achtergrond bieden bij uw organisatie. Vaak hebben organisaties deze verhalen en afbeeldingen nog wel op de plank liggen of op de eigen website staan.

Wat is de meerwaarde van uw content op mijnGelderland?
– mijnGelderland bereikt een grote groep gebruikers door heel Gelderland
– mijnGelderland kan uw verhalen koppelen aan uw organisatiebeschrijving op mijnGelderland
– via de sociale media en de nieuwsbrief zetten we (nieuwe) verhalen regelmatig in het zonnetje (contentmarketing)
– uw verhalen worden via trefwoorden gekoppeld aan CollectieGelderland waardoor de verhalen met objecten verrijkt worden

Ieder lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland mag jaarlijks gratis drie nieuwe verhalen laten plaatsen op mijnGelderland. Wilt u daarvan gebruikmaken? Neem dan contact op met het redactieteam via info@mijngelderland.nl. Zij voorzien u graag van nadere instructies.

Meer informatie over mijnGelderland.