Update Nominatieproces Romeinse Limes

De Romeinse Limes gaat voor de UNESCO Werelderfgoed-status. Erfgoed Gelderland  is hier nauw bij betrokken. De uitslag van het nominatieproces wordt in 2021 verwacht. De Nederlandse Limes Samenwerking bracht begin maart onderstaand bericht naar buiten over de voortgang van de nominatie.

Nederland en Duitsland dienden in januari 2020 samen het UNESCO nominatiedossier van de Neder-Germaanse Limes in. Het nominatiedossier werd beoordeeld door ICOMOS – (International Council on Monuments and Sites), een onafhankelijk adviesorgaan. Afgelopen zomer vond het veldbezoek plaats waarbij een expert van ICOMOS de situatie ter plaatse kwam beoordelen. In november was een bijeenkomst met vertegenwoordigers van ICOMOS die het dossier inhoudelijk beoordeelden.

Op basis van het veldbezoek en de inhoudelijke beoordeling is een rapport met voorlopige bevindingen opgesteld. Dit zogenaamde interim-rapport bevat zowel opmerkingen en vragen over de nominatie en het managementplan als ook voorstellen om de begrenzing van een aantal sites aan te passen. In januari en februari is hierover overleg gevoerd met onze Duitse partners en betrokken gemeenten. De uitkomsten zijn vertaald in een brief met aanvullende informatie op het nominatiedossier. Naar verwachting zal medio mei van dit jaar ICOMOS het definitieve advies aan het Werelderfgoedcomité bekendmaken. Het Werelderfgoedcomité besluit vervolgens begin juli over dit advies.


In de afbeelding hiernaast worden de stappen tot eventuele erkenning als Werelderfgoed schematisch weergegeven. U kunt dat schema hier downloaden.