Update Bijeenkomst RheijnLand.Xperiences

Op 6 december 2018 presenteren Erfgoed Gelderland, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hochschule Rhein-Waal de eerste resultaten van hun samenwerkingsproject met negen regionale Duitse en Nederlandse musea: Rheijnland.Xperiences.

Met RheijnlandXperiences maken we een verbindend verhaal voor de musea in de grensstreek om het museumbezoek over de grens te stimuleren. De regio Rijn-Waal is tenslotte één samenhangend gebied met sterke culturele en historische banden. Cruciaal voor het project is de inzet van een mobiele app, waarmee jongeren (14-25 jaar) worden uitgedaagd om leerling te worden van een mysterieuze handelaar, Sophia, die emoties, herinneringen en ideeën verzamelt rond kunstwerken en objecten in negen musea in de regio.

Tijdens deze middag maken we u op het prachtige Kasteel Doorwerth deelgenoot van onze vorderingen én leermomenten in dit project. Lees de uitnodiging.

RheijnLand.Xperiences wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund.

Update Treffen RheijnLand.Xperiences

Am 6. Dezember 2018 präsentieren Erfgoed Gelderland, die Hogeschool van Arnhem en Nijmegen und die Hochschule Rhein-Waal die ersten Ergebnisse ihres Kooperationsprojektes mit neun regionalen deutschen und niederländischen Museen: Rheijnland. Xperiences.

Mit RheijnlLand.Xperiences erstellen wir eine verbindende Geschichte für die Museen im Grenzgebiet um den Museumsbesuch über die Grenze zu fördern. Die Region Rhein-Waal ist ja schließlich ein zusammenhängendes Gebiet mit starken kulturellen und historischen Bindungen. Entscheidend für das Projekt ist die Bereitstellung einer mobilen APP, mit der Jugendliche (14-25 Jahre) herausgefordert werden Lehrling zu werden einer mysteriösen Händlerin, Sophia, die Emotionen, Erinnerungen und Ideen sammelt bezüglich der Kunstwerke und Objekte in neun Museen in der Region.

An diesem Nachmittag werden wir Sie auf dem schönen Schloss Doorwerth teilhaben lassen an unseren Fortschritten und Lernmomenten in diesem Projekt. Lesen Sie die Einladung.

RheijnLand.Xperiences wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland gefördert.