Terugblik: Toogdag in Brussel

De museumconsulenten van Nederland en Vlaanderen komen met enige regelmaat bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Op 21 januari werd er weer de zogenaamde ‘Toogdag’ gehouden in het kantoor van FARO in Brussel. Het was een warm weerzien en hernieuwde kennismaking. Onderwerpen die ter sprake kwamen, waren digitalisering, betekenis geven aan collecties (collectiewaardering), onderwijs en het opzetten van een kennisbank. Er zijn concrete afspraken gemaakt op projectniveau om met elkaar in gesprek te blijven en samen te werken. Een ander relevant punt dat alle musea in Nederland en Vlaanderen aangaat, is de herziening van de internationale museumdefinitie. Musea die meer willen weten of zelf willen meepraten over deze museumdefinitie vinden hier meer informatie.

De volgende Toogdag zal half januari 2021 plaatsvinden in Den Bosch.