Terugblik online symposium Verhaal van Gelderland

Op vrijdag 12 februari organiseerden we het online Verhaal van Gelderland symposium ‘Reflecties op een provinciegeschiedenis in wording’. Auteurs van het meerdelige boek Verhaal van Gelderland gingen in discussie met vakgenoten over de aanpak van het project en over de voorlopige resultaten ervan.

Vruchtbare uitwisseling
Commissaris van de Koning John Berends opende het symposium. “Als je je historie goed kent, kun je je beslissingen voor de toekomst beter inbedden en legitimeren”, aldus Berends. Vervolgens volgden er vijf sessies van één uur rondom verschillende thema’s: landschap, externe invloeden, demografie, kunst en cultuur en beeldvorming. Elke sessie presenteerden twee auteurs de belangrijkste ontwikkelingen uit hun tijdsperiode met betrekking tot het thema. Ook legden ze vragen en dilemma’s op tafel waarmee zij op dit moment worstelen. Twee vakspecialisten reageerden daar vervolgens op en wezen de auteurs op belangrijke aandachtspunten vanuit hun vakgebied. Dit leverde een vruchtbare uitwisseling van kennis en ideeën op, waar de auteurs ongetwijfeld hun voordeel mee zullen doen.

Mooie opkomst
Geïnteresseerden waren welkom om het symposium online bij te wonen. En interesse was er! Op het hoogtepunt van de bijeenkomst waren er 156 deelnemers aanwezig. Gedurende de dag zijn de sessies door telkens meer dan 100 mensen gevolgd. Zij kregen bijzondere feiten gepresenteerd. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van Rozemarijn Moes, die voor Verhaal van Gelderland onderzoek deed naar de demografie van Gelderland, dat het Gelderse Rivierengebied in de Romeinse tijd één van de dichtstbevolkte gebieden van Europa was. Deelnemers konden daarnaast via de chat meediscussiëren en vragen stellen aan de auteurs. Aan het einde van middag werd het symposium gesloten door Peter Drenth, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de Provincie Gelderland: “Gelderland speelde in de geschiedenis vaak een belangrijke rol. Het vastleggen daarvan draagt bij aan het besef hiervan.”

Zijn er onderwerpen die wat u betreft zeker aandacht verdienen in het Verhaal van Gelderland? Dan kunt u een verhaal insturen naar de redactie van mijnGelderland via deze link. Zij brengen het dan onder de aandacht van de auteurs.

Afbeelding: Impressie van het online symposium Verhaal van Gelderland (Erfgoed Gelderland)