Het juiste loket I: terugblik historische verenigingendag

In grote getalen kwamen maandag 20 november leden van Historische Verenigingen uit alle hoeken van Gelderland naar de Westervoortsedijk, waar we die middag een bijeenkomst organiseerden om te informeren over regelingen, subsidies, het Verhaal van Gelderland en meer.

De deelnemers werden ontvangen met een lunch en goodiebags en er was gelegenheid vragen te stellen aan ambtenaren van de provincie en medewerkers van Erfgoed Gelderland. Directeur Marc Wingens heette iedereen welkom en Jette Janssen trapte af met een inkijkje in haar proefschrift dat zij over de Noord-Brabantse schuttersgilden schreef. Zonder de hulp van de Historische Verenigingen, was dit niet mogelijk geweest. Kortom: de historische verenigingen zijn onmisbaar in het Verhaal van Gelderland.

Dimitra Hierck en Joyce Ras vertegenwoordigden respectievelijk de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk. Hun doel was het beleid van de provincie en gemeente ten opzichte van subsidies en kleinere instanties zoals historische verenigingen te verhelderen. Dimitra lichtte de regeling voor provinciale subsidie nader toe. Historische Verenigingen kunnen wel degelijk subsidie aanvragen. Meer informatie daarover lees je hier (waar musea staat in de regeling kun je Historische Verenigingen lezen). Dimitra benadrukte om contact op te nemen met ambtenaren die de maatschappelijke en verbindende functie van historische verenigingen op waarde schatten en verenigingen graag van advies voorzien. Volgens Joyce Ras is bij de gemeente ‘verbinden’ het codewoord. Zo hebben aanvragen voor subsidie aanzienlijk meer kans, wanneer ze niet alleen worden verbonden met alleen een erfgoedaspect, maar ook bijvoorbeeld met een maatschappelijke of economische karaktertrek.

Bertus Rietberg van Historische Vereniging Steenderen en Ben Verheij van Oudheidkundige Vereniging Groenlo schetsten een herkenbaar en helder beeld van de knelpunten en kansen voor historische verenigingen anno 2017. Er wordt veel van de leden gevraagd, die zich vrijwillig en vaak nog naast hun baan, vol passie inzetten. Volgens Bertus is steun, advies en inlevingsvermogen van de gemeente, provincie en Erfgoed Gelderland hard nodig. Professionalisering is essentieel voor het blijven bestaan en ontwikkelen van historische verenigingen en hier moeten beide partijen aan werken. Ben Verheij gaf een verlichtend kijkje achter de schermen van de gemeenteraad. Hij zweert bij de slogan: ‘kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger! Ben legde uit dat wanneer je bekend bent met “het wereldje en de juiste contacten hebt, het subsidieproces gemakkelijker en toegankelijker wordt”.

Voorafgaand aan en na afloop van de lezingen liepen er collega’s rond die als loket dienden, waar de aanwezigen informatie konden inwinnen. Hier werd door de aanwezigen gretig gebruik van gemaakt. Er werden gesprekken aangeknoopt met ambtenaren en medewerkers van Erfgoed Gelderland over uiteenlopende onderwerpen. Deze bijeenkomst was een eerste stap om de toegankelijkheid en communicatie tussen de historische verenigingen, provincie, gemeente en Erfgoed Gelderland te bevorderen. Meer informatie over subsidies en ‘het hoe en wat’ was nodig en werd door de aanwezigen op prijs gesteld. Met onder andere een verbindende website die begin 2018 wordt gelanceerd, en meer van deze bijeenkomsten, wil Erfgoed Gelderland de drempel blijven verlagen. Wordt vervolgd!