Terugblik Cursussen Beter Besturen

In het kader van Verhaal van Gelderland organiseerden wij een leerlijn Beter Besturen voor leden van de coöperatie. Veel besturen kampen met een terugloop van actieve bestuursleden en als reactie daarop een te lange zittingsduur van een paar personen met een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hierdoor kan de continuïteit van de organisatie in het geding komen. Doelstelling van deze vijfdelige leerlijn is het vergroten van kennis over goed bestuur bij kleine culturele organisaties in de provincie Gelderland.

De cursussen gingen in op de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Deelnemers hebben zich hierin verdiept en hebben het ingevoerd in de praktijk. Daarnaast hebben ze hun krachtenveld geanalyseerd en een training zelfevaluatie gevolgd. Alle vijf de cursussen waren zowel als geheel en als losse cursus te volgen.

We kijken terug op een inspirerende leergang Beter Besturen. Naast kennisoverdracht heeft er veel uitwisseling van kennis en ervaring plaats gevonden. Wij zagen in de evaluaties dat beide erg werden gewaardeerd. Er is gewerkt op basis van vertrouwen en de sfeer was goed. Tussen de training en workshops is door de deelnemers veel werk verzet.