Subsidieregeling voor verbindend erfgoed

Heeft u een mooi plan omtrent actieve erfgoedparticipatie? Mogelijk kan het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) u helpen! Met de nieuwe subsidieregeling ‘Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze‘ zet het fonds in op een volwaardige rol voor erfgoedgemeenschappen.

Faro-regeling
De regeling is gebaseerd op het Europese Verdrag van Faro, waarin de erfgoedparticipatie centraal  staat – actieve deelname dus. Erfgoed heeft namelijk niet enkel intrinsieke waarde, maar is ook een geschikt middel om mensen samen te brengen. De focus ligt in de subsidieregeling dan ook op de waarde en betekenis die mensen toekennen aan cultureel erfgoed. Voorwaarde is dat erfgoedgemeenschappen zelf aan de slag gaan en meebeslissen over het erfgoed waar ze zich voor inzetten.

Wat zijn erfgoedgemeenschappen en hoe betrek je ze?
Een erfgoedgemeenschap bestaat uit een groep mensen die zich vrijwillig inzetten voor specifiek cultureel erfgoed. Zij delen bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld hun achtergrond, woon- of werkplek.  Omdat het een breed begrip is, bestaat er geen vastomlijnde definitie voor. Maak daarom in uw projectplan duidelijk wat de relatie tussen het erfgoed en de betrokken gemeenschap is. Een project rondom een lokale fabriek met een rijke geschiedenis zou bijvoorbeeld tot stand kunnen komen in samenspraak met de arbeiders die er werken of gewerkt hebben.

Het mooiste is natuurlijk wanneer het initiatief voor een project vanuit een erfgoedgemeenschap zelf komt. Ga in gesprek met uw omgeving en ontdek welke ideeën er spelen. Betrek de erfgoedgemeenschap in een vroeg stadium zodat de plannen in samenspraak geschreven kunnen worden. Ter inspiratie heeft het FCP een aantal voorbeelden van projecten online gezet.

Combinatie met Ieders Museum
Musea kunnen een subsidieaanvraag bij het Fonds eventueel combineren met een aanvraag bij Ieders Museum. Via deze regeling stimuleert Erfgoed Gelderland toegankelijkheid en inclusiviteit van Gelderse Musea. Onlangs gaf Nicole van Dijk daarover een inspirerend webinar, als onderdeel van het online symposium Ieders Museum. Zij vertelde over het programma Echt Rotterdams Erfgoed waarbij Museum Rotterdam de bewoners van de stad actief betrekt bij het ontwikkelen van nieuwe manieren om erfgoed te beleven en presenteren. Het webinar is binnenkort online terug te kijken via iedersmuseum.nl.

Afbeelding: Echt Rotterdams Erfgoed (Foto: Museum Rotterdam)