Subsidie Immaterieel Erfgoed 2019-2020 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie

Met de subsidieregeling Immaterieel erfgoed stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed zodat dit ook in de toekomst uitgeoefend kan blijven worden. Met een extra impuls wil het Fonds voor Cultuurparticipatie de aandacht, erkenning en waardering voor immaterieel erfgoed vergroten. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt projecten waarbij erfgoedbeoefenaars en erfgoedgemeenschappen werken aan het van deze tijd houden of maken van hun immaterieel erfgoed zodat het toekomstbestendig is. Door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan of nieuwe beoefenaars te betrekken kan het immaterieel erfgoed eigen worden gemaakt en krijgt het nieuwe toepassingsvormen. 

Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Het is wat mensen maken met hoofd, hart en handen. Door het beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd en wordt het doorgegeven aan volgende generaties. Je kan bijvoorbeeld denken aan: gondelvaart, papierscheppen, Anansi vertellen, shanties zingen, Hindelooper cultuur, Staphorster stipwerk, heggenvlechten. Maar er is nog veel meer.  

Aanvragen en meer informatie
Je kunt een aanvraag indienen van 1 april 2019 t/m 18 december 2020Voor meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en de criteria waarop de aanvraag beoordeeld zal worden, zie de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.