Registratie UBO-register

Stichtingen en verenigingen opgelet: het UBO-register komt er aan. Voortaan zijn veel rechtsvormen in Nederland verplicht zich te hier registreren. Dit geldt ook voor de meeste leden van Erfgoed Gelderland. Lees hier meer over de totstandkoming van het register en welke handelingen u dient te verrichten om aan deze plicht te voldoen.

Waarom dit register?
Het register komt voort uit Europese wetgeving, dat witwaspraktijken en terrorismefinanciering middels het financiële stelsel wil bestrijden. In Nederland werd het wetsvoorstel in december aangenomen door de Tweede Kamer en in juni door de Eerste Kamer.

Door de Ultimate Beneficial Owner (ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie) te registeren wordt het transparanter wie aan de touwtjes trekt in Nederlandse organisaties. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben. Kortweg wordt het via deze registratie lastiger voor criminelen om te verhullen achter juridische entiteiten.

Toepassing stichtingen en verenigingen
Er is een lobby gevoerd om organisaties met een ANBI-status van deze registratieplicht te ontzien. Immers, het doel waartoe de organisatie ter aarde is ligt in de regel buiten de organisatie zelf. Uiteindelijk is via een motie aangenomen dat er bij de registratie van ANBI’s duidelijk wordt aangegeven dat het om statutaire bestuurders gaat en niet om eigenaren. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens.

Inschrijven
Organisaties kunnen zich vanaf 27 september inschrijven via de Kamer van Koophandel. Er is dan nog anderhalf jaar de tijd om alles in orde te maken; op 27 maart 2022 dient iedere organisatie zich geregistreerd te hebben. De registratie is kosteloos.

Kijk voor meer informatie op de website van de KVK.