Provinciale erfgoedportals delen kennis

Sinds een paar jaar komen redacteuren of vertegenwoordigers van de provinciale erfgoedportals (bijvoorbeeld brabantserfgoed.nl, verhalenvangroningen.nl, mijnGelderland.nl, UtrechtAltijd.nl) regelmatig bijeen om kennis uit te wisselen. Op maandag 1 maart bogen zij zich gezamenlijk over het thema ‘Diversiteit en inclusie en je erfgoedportal’.

Casussen uit de praktijk
Voor deze bijeenkomst nodigden we alle deelnemers uit een casus mee te brengen uit de eigen praktijk. Vervolgens werden deze onderwerpen uitgebreider besproken. We spraken over het toepassen van de publicatie ‘Words Matter’ bij de redactie. Dit is een onderzoekspublicatie over mogelijk gevoelige woorden in de museale sector, samengesteld door het Nationaal Museum van Wereldculturen. Enkele organisaties maken gebruik van externe adviseurs om zo multiperspectiviteit op het platform te waarborgen. En hoe betrek je organisaties die niet direct tot het netwerk van een erfgoedhuis horen om verhalen te vertellen of objecten aan te dragen die vaak buiten het blikveld vallen?

Het was een bijeenkomst met een open sfeer, waarin veel kennis werd gedeeld en tips werden uitgewisseld. De volgende (online) bijeenkomst buigen de vertegenwoordigers van de erfgoedportals zich over het thema ‘Digitale toegankelijkheid’.