Procesbegeleiding herplaatsen BKR-kunst

De gemeente Ermelo is door Erfgoed Gelderland begeleid in het herplaatsingstraject van de BKR-kunstcollectie. Onlangs heeft Collectiewacht dit project succesvol afgerond. De Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) heeft vanaf de jaren ’50 gezorgd voor grote kunstcollecties bij gemeenten. Veel werken worden vandaag de dag niet meer getoond en de opslag is niet altijd even verantwoord. De gemeente Ermelo besloot daarom een deel van de werken te herplaatsen.
Een samengestelde commissie bracht advies uit over de collectie. De commissie bestond uit een oud medewerker van de gemeente, conservatoren van omliggende musea, een beleidsmedewerker en een collega van Erfgoed Gelderland. Een deel van de werken blijft in het bezit van de gemeente, een deel is geschonken aan musea in de omgeving en het overige deel is afgestoten.

Er zitten veel regels aan het afstoten van BKR-kunst. Het traject moet daarom zorgvuldig worden uitgevoerd. Collectiewacht zocht naar de kunstenaars (of erfgenamen) van de werken, met de vraag of zij het terug wilden nemen. Tijdens dit proces is 20% van de werken teruggegaan naar de oorspronkelijke eigenaar of zijn of haar erfgenamen. Via advertenties in de krant en berichten op verschillende sociale media is kenbaar gemaakt dat de overgebleven werken geveild werden. Na een bepaalde termijn zijn de overige werken op een online veiling te koop aangeboden.

Collectiewacht heeft de gemeente tijdens dit proces van begin tot eind begeleid en heeft de gemeente daarmee veel werk uit handen genomen.
Toont en huisvest uw gemeente ook BKR-kunst? Collectiewacht kan u uiteraard ook adviseren over en ondersteunen bij het zorgen voor de te behouden BKR-kunst.
Neem vrijblijvend contact op met Ingrid Gerritsen of Kelly Witteveen voor meer informatie.

Afbeelding: Titel en schilder onbekend