Presentatie Gelderse Erfgoedmonitor 2019

LET OP: Het tijdstip van de presentatie is gewijzigd van oorspronkelijk 15:30 – 17:00 uur naar 10:00 – 11:30 uur

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de tweede Gelderse Erfgoedmonitor. De monitor is door 120 leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland ingevuld. Samen met onderzoeksbureau ZKA Leisure Consultants hebben we jullie reacties verwerkt en is een rapport opgesteld. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de online presentatie hiervan op 10 september van 10:00 – 11:30 uur.

Programma

  • 10:00 – 10:45 uur
    Gastspreker Willem Wijgers is eigenaar van EMC Cultuuronderzoeken en opent de bijeenkomst met een lezing over data-analyse. Wat is het nut van onderzoeken als de erfgoedmonitor, welke inzichten kunnen deze opleveren? En vooral: hoe pluk je er als organisatie de vruchten van?
  • 10:45 – 11:30 uur
    Vervolgens zal Tom Goosens van ZKA Leisure Consultants de belangrijkste bevindingen uit de Gelderse Erfgoedmonitor toelichten. Hoe verhoudt de Gelderse erfgoedsector zich ten opzichte van 2014, het peiljaar van de eerste monitor? En welke conclusies kunnen uit het onderzoek getrokken worden?

Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan beide sprekers. Meld u kosteloos aan via info@erfgoedgelderland.nl. U ontvangt dan enkele dagen van tevoren een link met instructies voor deze Teams-bijeenkomst.