Online Symposium Ieders Museum

Afgelopen maand vonden de eerste twee webinars plaats in het kader van het online symposium Ieders Museum. Met ongeveer 50 deelnemers per sessie is het online symposium tot nu toe goed bezocht. Ook de techniek werkte goed waardoor beide webinars goed uit de verf kwamen.

Een nieuwe rol voor erfgoed en musea
Op 12 mei gaf Nicole van Dijk, curator en programmaleider bij Museum Rotterdam, een presentatie over hun programma Echt Rotterdams Erfgoed, waar zij in 2016 mee zijn gestart. Ze ging in op nieuwe manieren om erfgoed te verzamelen en te beleven. Echt Rotterdams Erfgoed betrekt een groot netwerk, dat zich inzet voor de stad Rotterdam én gemeenschappen, bij het museum en het erfgoed van Rotterdam.

Inclusie en privileges
Op 26 mei ging Sarita Bajnath, trainer, coach en motivator op het gebied van inclusie, in op hoe mensen uitsluiting kunnen ervaren in het dagelijks leven. Ze besprak het belang van representatie en hoe racisme, armoede, LHBTIQA-discriminatie en discriminatie van mensen met een beperking invloed hebben. Het webinar droeg bij aan het bewustzijn om inclusief te denken en te handelen in de museumpraktijk.

Cultureel ondernemerschap
Op 9 juni geeft Edwin van Meerkerk het laatste webinar uit deze reeks van drie. Hij bespreekt het analysemodel voor cultureel ondernemerschap dat hij ontwikkelde op basis van theorie en praktijkonderzoek. Het model brengt in kaart hoe een instelling zichzelf presenteert en hoe de instelling door anderen wordt gezien aan de hand van vijf criteria. Via deze link kunt u zich nog inschrijven voor dit webinar.

De drie webinars van het online symposium zijn medio juni terug te kijken op iedersmuseum.nl. Deelnemers aan de verschillende webinars ontvangen hierover een bericht.