Onderzoek museumvrijwilligers

Het vrijwilligersonderzoek van VSBfonds

Het VSBfonds, Erfgoed Gelderland, Museumvereniging en Movisie hebben samen een groot onderzoek opgezet naar de inzet van vrijwilligers in de Nederlandse musea. Museumvrijwilligers staan in de belangstelling. Vrijwel alle musea maken gebruik van de inzet van vrijwilligers. Maar hoe doen zij dat tegenwoordig?

Onderzoek 2009 en 2016

In 2009 deden wij al onderzoek en dit leverde veel informatie op. Met de resultaten is destijds een publicatie uitgegeven en een trainingsprogramma voor musea ontwikkeld. Inmiddels zijn we ruim 6 jaar verder en is er veel veranderd op het gebied van de inzet van vrijwilligers. Dat is de reden om het onderzoek uit 2009 dit jaar te herhalen. We zijn nieuwsgierig naar die veranderingen en ook naar hoe musea anno 2016 het werken met vrijwilligers organiseren en managen.

Landelijke dag

In de loop van 2016 zal er een landelijke dag georganiseerd worden waar de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden. Uiteraard ontvangen alle musea daarvoor te zijner tijd een uitnodiging.

Deelnemen onderzoek

Als uw museum graag wil deelnemen aan dit onderzoek, maar geen e-mail heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Tonckens, l.tonckens@erfgoedgelderland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.