Nieuwe netwerken

Op vrijdag 11 oktober kwam het nieuwe netwerk Facilitair en Veiligheid voor het eerst bij elkaar bij Musea Zutphen. Dit netwerk is gestart op initiatief van Musea Zutphen vanuit de behoefte kennis te delen over facilitaire zaken en zaken als beveiliging, BHV en handelen bij calamiteiten, zoals diefstal en ontruiming.  Aangehaakt waren medewerkers, die zich met deze zaken bezighouden van Kasteel Huis Bergh, Kröller-Müller Museum en Museum MORE.  Het was een zinvolle bijeenkomst, waarbij verschillende onderwerpen de revue passeerden. Ook kwam het idee naar voren vraag en aanbod samen te brengen voor meubels en benodigdheden zoals vitrines, sokkels en tafels. Sommige musea hebben er te veel en weten niet goed wat ze ermee moeten. Anderen hebben deze juist nodig. Erfgoed Gelderland wil hier graag, als service, in bemiddelen.

Mocht u meubels of andere zaken over hebben, laat ons dit dan weten via info@erfgoedgelderland.nl.  Wij zullen hier een overzicht van maken en delen met de leden. Bij interesse zullen wij aanbieder en vrager met elkaar in contact brengen.

Er staan nog meer nieuwe netwerken op de rit: op 12 november komt Netwerk Vrijwilligersmusea bij elkaar in het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom en op 9 december Netwerk Textiel Behoud en Beheer in Hagedoorns Plaatse. Mocht u geïnteresseerd zijn deel te nemen aan een van de netwerken van Erfgoed Gelderland, stuur ons dan een bericht. De netwerken binnen de coöperatie zijn niet in beton gegoten. De opzet en duur van het netwerk hangt af van de behoefte aan en de opbrengsten voor de deelnemers. Kijk hier welke netwerken op dit moment actief zijn.