Met nieuwe netwerken nog meer kennis en ervaring delen

Binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland zijn verschillende netwerken actief. De netwerken komen enkele keren per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en een gezamenlijke koers te bepalen met als doel daarbij het belang van de individuele instelling te behartigen.

De ervaring leert dat dit delen van kennis en ervaring met gelijkgestemden in een kleine setting veel voordelen biedt. We willen deze werkwijze dan ook uitbreiden, zodat we nog meer gebruik kunnen maken van de kennis die binnen de coöperatie aanwezig is.  Ook vanuit het veld kregen wij signalen dat er bij diverse leden behoeft bestaat aan een netwerk. Bijvoorbeeld bij de vrijwilligersmusea en boerderijmusea, maar ook rond thema’s zoals Faciliteiten middelgrote musea en Behoud en beheer van textielcollecties en landgoederen. Momenteel peilen we de concrete behoeften en mogelijkheden. Daarna zullen we, indien gewenst, het voortouw nemen om deze netwerken te realiseren.

Mocht u hierover mee willen praten of zelf een idee voor een netwerk hebben, laat het ons dan weten.