Nieuwe aanvraagrondes bij het Kickstart Cultuurfonds

We wijzen u er graag op dat Gelderse musea ook dit voorjaar weer terecht kunnen bij het Kickstart Cultuurfonds. Aanvragers kunnen onder andere een bijdrage vragen voor aanpassingen ten gevolge van de coronamaatregelen of voor inkomstenderving als gevolg van de huidige maatregelen. Ook opengestelde monumenten als kastelen en molens komen in aanmerking voor de regeling. Indienen kan tijdens één van onderstaande rondes:

  • 15 februari 10.00u – 19 februari 16.00u
  • 29 maart 10.00u – 2 april 16.00u
  • 17 mei 10.00u – 21 mei 16.00u

Het is mogelijk om voor verschillende doeleinden een aanvraag te doen. U kunt dus in één aanvraag zowel een bijdrage voor misgelopen inkomsten aanvragen alsook voor extra communicatiemiddelen. Het voornaamste is dat de aanvraag met corona van doen heeft.

Instellingen die in 2021-2024 meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW of VWS dan wel de Rijkscultuurfondsen komen niet in aanmerking. Ook het ontvangen van NOW-steun kan invloed hebben op de hoogte van de bijdrage die u kunt aanvragen bij het Kickstart Cultuurfonds.

Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Meer informatie
Meer informatie over het Kickstart Cultuurfonds vindt u op de website kickstartcultuurfonds.nl. Kijk voor alle lopende subsidieregelingen en meer informatie op de Fondsenwervingspagina van Erfgoed Gelderland.