Nieuw Restauratoren Register

Bij Erfgoed Gelderland komt regelmatig de vraag binnen waar een restaurator te vinden is. Vanaf nu kunnen wij u verwijzen naar het nieuwe Restauratoren Register. Het Register is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Stichting Restauratoren Register en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Nu is er dus één landelijke erkende instantie die alle Nederlandse restauratoren (die dat willen!) wettelijk legaal toetst en registreert als Erkend Restaurator.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website: restauratorenregister.nl.