Wijziging format Erfgoedfestival

In 2020 vindt de zesde editie plaats van het Erfgoedfestival. Zoals eerder al bericht, sluit het festival qua timing en thema aan bij de Maand van de Geschiedenis. Op basis van de evaluaties in de voorgaande jaren en gesprekken met coöperatieleden, zijn de plannen voor het nieuwe festival gemaakt. Tijdens het Erfgoedfestival 2020 zullen tien kunstenaars een week op een bijzondere erfgoedlocatie in Gelderland verblijven. Het resultaat van hun verblijf zal tijdens het Erfgoedfestival te zien zijn. Alle deelnemende leden – dus ook de partijen die geen kunstenaar over de vloer hebben gekregen – krijgen online en in de overige communicatie ruime aandacht. We verbinden het festival nadrukkelijk met de overige programmering in deze Maand van de Geschiedenis. Tijdens de Landdag op 15 november geeft festivaldirecteur Mijke Pol een startschot van het festival. Net als de Landdag zal het festival het thema Oost/West dragen.

Waarom deze vorm?

Kunstenaars veranderen onze blik. Ze tonen ons zaken die we zelf nog niet gezien hadden. Ze verwonderen en ontroeren. Ze verrassen en laten ons nadenken. Het erfgoed van Gelderland nodigt uit tot die verwondering en ontroering. Tijdens het Erfgoedfestival 2020 combineren we twee werelden: die van de kunsten en het erfgoed. Tien kunstenaars zullen op tien erfgoedlocaties resideren. We volgen de makers in een grote online campagne tijdens hun residentie en het maakproces. In het eerste weekend van oktober 2020 – de start van de maand van de geschiedenis – presenteren de kunstenaars hun werk tijdens het Erfgoedfestival.

En waar vinden die residenties plaats?

De tien locaties moeten nog gekozen worden. Voorwaarde is dat de keuze het veelzijdige Gelderse erfgoed representeert en dat we letten op de geografische spreiding. Aan de locatie wordt gevraagd aan te haken bij het thema Oost/West. Zowel tijdens de residentie als tijdens de Maand van de Geschiedenis. Leden die geïnteresseerd zijn in een residentie kunnen dat per mail aangeven. Tijdens de Landdag is er voor leden de mogelijkheid om aan directeur Mijke Pol vragen te stellen en zich op te geven als geïnteresseerde.