Netwerkbijeenkomst directeuren kleine musea

Donderdag 28 juni kwam het Netwerk directeuren kleine musea in Museum Nairac bij elkaar voor een periodiek overleg. Het netwerk komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Daarnaast wordt er gekeken op welke manieren er samengewerkt kan worden. Zo ook deze keer. Na het succes van de gezamenlijke tentoonstelling Gelderse Smaken, is er een nieuw intitiatief gestart voor een gezamenlijk project met een centraal thema. Waar dit bij Gelderse Smaken het thema voeding en gerechten was, zal het project ditmaal gaan over Zij/Hij – Gender in Gelderland.

Met Gelderse Smaken won het netwerk de tweede jury-prijs van de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs

Foto: Netwerk Directeuren Kleine Musea in Museum Nairac