Museumnorm 2020

Op 25 november 2019 is tijdens de Ledenvergadering van de Museumvereniging ingestemd met de Museumnorm 2020, het herijkte kwaliteitskader voor alle geregistreerde musea in Nederland. De herijkte versie is een actualisatie en verdere verduidelijking van de Museumnorm van 2015. De uitgangspunten zijn verstevigd door de toevoeging van de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Musea dienen deze uitgangspunten te onderschrijven en – naar vermogen – te implementeren. De indeling van de Museumnorm is gelijk gebleven; de norm bestaat nog steeds uit 17 criteria verspreid over de drie pijlers bedrijfsvoering, collectie en publiek.

Herijking
Leden van het Landenlijk Contact Museumconsulenten (LCM), waarvan Erfgoed Gelderland partner is, heeft  actief bijgedragen aan de herijking van de museumnorm 2015 en de totstandkoming van de nieuwe norm. Vanuit Erfgoed Gelderland en als bestuurslid  van het LCM is Liesbeth Tonckens daar nauw bij betrokken geweest.

Lees hier de norm
Lees hier de hulpvragen
Meer informatie ook op de websites van LCM

Alle leden van de Museumvereniging voldoen aan de Museumnorm. Kwaliteit is essentieel voor een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties. De onafhankelijke stichting Museumregister Nederland toetst op initiatief van een museum zelf of het voldoet aan de Museumnorm. Een museum dat voldoet aan de norm wordt opgenomen in het Museumregister. Daarna kan het museum het lidmaatschap van de Museumvereniging aanvragen.