Start herijking lokale canons van Gelderland

Sinds 2020 ziet de canon van Nederland er anders uit dan voorheen. Er zijn vensters vervangen en de nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten zijn in de teksten verwerkt. Omdat onze blik op de geschiedenis regelmatig verandert, is het van belang om de canon regelmatig bij te werken.  Dit geldt niet alleen voor de canon van Nederland, maar ook voor alle provinciale, regionale en lokale canons die na 2006 zijn ontstaan. Om deze reden zoekt mijnGelderland vanaf deze maand contact met canoncommissies in de provincie Gelderland, om deze te adviseren en te ondersteunen bij het proces van het herijken van de lokale canons.

Bij het herijken wordt gebruik gemaakt van het rapport dat de commissie Kennedy vorig jaar publiceerde over de herijking van de canon van Nederland. Volgens de commissie moet er bijvoorbeeld meer ruimte komen voor diversiteit. Vrouwen mogen prominenter in de canons aanwezig zijn en verschillende bevolkingsgroepen moeten zich erin vertegenwoordigd voelen.

Bij mijnGelderland doen we ons best om in contact te komen met de contactpersonen van de lokale canoncommissies. Sommige mailadressen zijn echter niet meer in gebruik en contactpersonen zijn soms niet meer actief bij historische verenigingen of musea.

De commissies die geen mail hebben ontvangen, maar wel graag hun canon willen herijken, roepen wij op om contact met ons op te nemen. Ook wanneer uw lokale (Gelderse) canon niet op mijnGelderland.nl staat, maar u dat wel graag zou zien gebeuren, kunt u contact opnemen met collega Elmar van de Ree en stagiair Paul Riezebos.