Digitale bijeenkomst herijking lokale canons

Op 4 maart organiseert Erfgoed Gelderland een inspiratiemoment omtrent het herijken van lokale canons. MijnGelderland biedt al vijftien jaar een platform voor een groot aantal regionale en gemeentelijke canons. Naar aanleiding van de herijking van de canon van Nederland in 2020, wil Erfgoed Gelderland het herijken van deze canons op het digitale platform mijnGelderland stimuleren. Om een algemeen beeld te geven over wat deze canonherijking inhoudt en wat mijnGelderland in de werkzaamheden kan betekenen, organiseren we op 4 maart van 15:00 tot 17:00  uur (met inloop vanaf 14.45 uur) een digitale inspiratiebijeenkomst.

Bij de bijeenkomst zullen enkele canoncommissies vertellen over hun herijkingsproject. Ook zal Prof. Dr. James Kennedy vertellen over het herijken van de landelijke canon. De bijeenkomst richt zich voornamelijk op het herijken van bestaande canons, maar initiatiefnemers van nieuwe lokale of regionale canons zijn ook van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14:45 – Online inloop
  • 15:00 – Introductie
  • 15:05 – James Kennedy over herijking in het algemeen (Canon van Nederland)
  • 15:25 – Else Gootjes over inclusie en diversiteit in verhalen(Erfgoed Gelderland)
  • 15:45 – Ruimte voor vragen
  • 15:55 tot 16:05 –  Pauze
  • 16:05 – Rol van Erfgoed Gelderland/mijnGelderland in het Canonproject (Paul Riezebos)
  • 16:25 – Ervaringen en plannen vanuit Nijmegen (participatie) en Tiel (educatie) + vragen
  • 16:40 – Rondvraag

Als u aanwezig wilt zijn bij deze digitale bijeenkomst, dan kunt u zich tot uiterlijk 2 maart aanmelden per mail aan Paul Riezebos (p.riezebos@erfgoedgelderland.nl).