MEEdenkmiddag ‘Het Grote Verhaal van het Land van Maas en Waal’

Op vrijdag 18 mei om 14.00 uur vindt in Museum Kasteel Wijchen een MEEdenkmiddag plaats voor het project ‘Het Grote Verhaal van het Land van Maas en Waal’. Lokale auteurs, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en gemeenten worden hierbij uitgenodigd om mee te denken over de inhoud, mogelijkheden én financiering van dit project.

De stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Het Dijkmagazijn Beuningen, Museum Kasteel Wijchen, Museum Tweestromenland, Erfgoed Studiehuis, Ondernemend Maas en Waal en Erfgoed Gelderland heeft als doel één groot overkoepelend verhaal van het gebied van Maas en Waal te creëren. Hierin wordt de ontstaansgeschiedenis vastgelegd en de oorsprong van de (gezamenlijke) cultuur geduid. Met dit Verhaal proberen de initiatiefnemers samenwerking in het Gelderse erfgoedveld te bevorderen. In het Verhaal worden de historische hoogte- en dieptepunten van de rivierenstreek vastgelegd. Belangrijk hierbij is dat iedere aandrager haar eigen verhaal aan het grotere verhaal kan koppelen en tegelijkertijd het eigene van hún verhaal binnen de grotere context kan zien.

De basis voor het Verhaal wordt gegeven door de rivieren zelf. Zij vormden het unieke landschap dat onder andere wordt gekenmerkt door haar uiterwaarden, oeverwallen en komgronden. Dit landschap was vervolgens een goede voedingsbodem voor een eigen bevolking en cultuur.

Het Grote Verhaal zal onderverdeeld worden in aparte verhaalonderdelen: het blauwe verhaal (Maas en Waal, waterhuishouding), het groene verhaal (landschap) en het rode verhaal (cultuur).

Heeft u ideeën over de invulling van dit project? Belangstellenden voor deze MEEdenkmiddag kunnen zich voor 11 mei aanstaande aanmelden op info@cultuurexpress.nl

Meer informatie op cultuurexpress.nl, contactpersoon: arnolddekock@kpnmail.nl

Foto: Gert van den Bosch – Koeien in de uiterwaarden