Leerlijn ‘Beter Besturen’

Erfgoed Gelderland organiseert in het kader van Verhaal van Gelderland een leerlijn Beter Besturen voor leden van de coöperatie. Veel besturen kampen met een terugloop van actieve bestuursleden en als reactie daarop een te lange zittingsduur van een paar personen met een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hierdoor kan de continuïteit van de organisatie in het geding komen. Doelstelling van de leerlijn is het vergroten van kennis over goed bestuur bij kleine culturele organisaties in de provincie Gelderland. De leerlijn bestaat uit vijf modules:

  • Training Verdieping Governance Code Cultuur (donderdag 11 oktober, 10:00 – 16:00 uur)
  • Workshop Implementatie Governance Code Cultuur (a) (donderdag 25 oktober, 19:00 – 21:30 uur)
  • Workshop Implementatie Governance Code Cultuur (b) (donderdag 8 november, 13:30 – 16:00 uur)
  • Workshop Krachtenveldanalyse (donderdag 8 november, 19:00 – 21:30 uur)
  • Training Zelfevaluatie (donderdag 22 november, 13:30 – 16:00 uur)

De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. De inhoud is echter complementair aan elkaar, dus aanbevolen wordt om de hele leergang te volgen. Leden van de coöperatie kunnen zich gratis aanmelden via het aanmeldformulier. Het aantal deelnemers per module is maximaal 15 personen. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Indien de modules vol zijn, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Wij vragen een ieder die zich aanmeldt om ook daadwerkelijk te komen, of tijdig af te zeggen zodat personen van de wachtlijst alsnog deel kunnen nemen aan deze leerlijn Beter Besturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Tonckens.