Kick-off bijeenkomst Wikipedian in Residence Erfgoed Gelderland

Donderdag 19 januari 2017 vond de kick-off van het Wikipedian in Residence project plaats bij Erfgoed Gelderland. Afgevaardigden van de zeven deelnemende Gelderse erfgoedinstellingen kwamen naar Arnhem om kennis te maken met het projectteam en de Wikipedian in Residence: Michelle van Lanschot.

Ter introductie liet Arne Wossink van Wikimedia Nederland met een paar concrete voorbeelden zien hoe GLAM’s (Galleries Libraries Archives en Museums) hun collecties beschikbaar kunnen maken via de Wikimedia platforms als Wikimedia Commons (de beeldbank), Wikidata (de database achter Wikipedia) en Wikisource (een online bibliotheek voor teksten). Daarna vertelde Michelle van Lanschot meer over de inhoud van het project. Om de deelnemers vertrouwd te maken met het online delen van hun materiaal op de Wikimedia platforms, verblijft Michelle gedurende zes weken bij de deelnemende instellingen om hen te trainen en helpen hun collecties te ontsluiten. Daarbuiten is zij beschikbaar voor de instellingen voor advies.

Colleges en thema activiteiten
Om de deelnemers ook voor en na het verblijf te ondersteunen, worden er colleges georganiseerd waarbij verschillende aan Wikipedia gerelateerde thema’s zoals auteursrecht en het organiseren van activiteiten aan bod komen. Deze colleges zijn toegankelijk voor alle deelnemende instellingen en als er plek is, ook voor instellingen die niet direct deelnemen aan het project. Om de instellingen in het werkveld met praktische hulp te ondersteunen wordt er gezocht naar ervaren Wikipedia vrijwilligers die als coach kunnen functioneren gedurende en na het project. Binnenkort maken wij via onze webstie de onderwerpen en data van de colleges bekend. Om het materiaal dat vrij komt door het project op een duurzame manier te ontsluiten en collecties onderling te verbinden, worden in het tweede gedeelte van het jaar thema-activiteiten georganiseerd.

Symposium
Aan het einde van het project organiseren we een symposium  om resultaten en bevindingen te delen. Ook komt er een handleiding  waarmee kleine erfgoedinstellingen zelf aan de slag kunnen op de verschillende Wiki-platforms.

Doel en deelnemers
Het project heeft als doel kleine Gelderse erfgoedinstellingen de middelen en kennis te geven hun collecties beschikbaar te maken via de verschillende aan Wikipedia gerelateerde platforms.  Deelnemers aan het project zijn: het Flipje & Streekmuseum Tiel, Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-45, Het Valkhof/Archeologisch Centrum Nijmegen, Erfgoed Centrum Arnhem, Archief Ede, Regionaal Archief Nijmegen en Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

De presentaties en meer informatie over het project zijn terug te vinden op de projectpagina van Wikimedia
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Michelle van Lanschot (m.vanlanschot@erfgoedgelderland.nl) of Else Gootjes (e.gootjes@erfgoedgelderland.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.