Eerste bijeenkomst Erfgoed Gelderland Jongerengilde

Onlangs deden wij een oproep aan jonge professionals, studenten en geïnteresseerden voor deelname aan het  Erfgoed GelderlandJongerengilde. Daar is enthousiast op gereageerd. Op woensdag 25 november kwam het Jongerengilde voor het eerst digitaal bij elkaar. Deze bijeenkomst stond voornamelijk ik het teken van elkaar leren kennen.

Het Jongerengilde gaat zich vanuit jongeren perspectief inzetten om het Gelders erfgoed zichtbaarder en toegankelijker maken. Daarnaast wil het een platform bieden voor jongeren die geïnteresseerd zijn in erfgoed, zodat zij zich kunnen ontwikkelen, hun netwerk kunnen vergroten en hun vaardigheden in het werkveld kunnen toepassen. De leden van de werkgroep zijn erg enthousiast en staan klaar om snel van start te gaan

Benieuwd naar meer informatie of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar jongeren@erfgoedgelderland.nl.

foto: de leden van het Erfgoed Gelderland Jongerengilde. Niet op de foto: Lynn van Ewijk