Interview: over de ambassadeurs van Gelderland Herdenkt

Van september 2019 tot en met mei 2020 staan we stil bij gebeurtenissen in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog, dan exact 75 jaar geleden. We vieren dat we driekwart eeuw in vrijheid leven en beseffen dat dit kwetsbare bezit geen vanzelfsprekendheid is. Het provinciale programma Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid bevat tal van educatieve activiteiten om ook kinderen en jongeren hier actief bij te betrekken, waaronder het inzetten van jonge ambassadeurs. Wij spraken coördinator van deze educatieve activiteiten, collega Debbie den Besten, over het inzetten van ambassadeurs.

Waarom worden er ambassadeurs ingezet bij Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid?

“De bedoeling van dit project is dat de huidige generatie de boodschap overneemt van de oude generatie en hier een eigen invulling aan geeft. Verhalen en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is groter dan ooit. De ambassadeurs spelen een belangrijke rol in dit proces. Het is aan hen om de verhalen over te brengen naar de jongere generaties. Er is gekozen voor jonge ambassadeurs omdat zij anders (her)denken, beseffen, beleven en vieren. Ze hebben stuk voor stuk een unieke visie, een heldere mening en een eigen verhaal. Het speelt natuurlijk ook mee dat de oude generatie verdwijnt en het gedachtegoed wel blijft voortbestaan. Dit is iets waar we over na moeten denken. Waarbij educatie kan bijdragen aan het historisch besef, vorming van burgerschap en identiteitsontwikkeling.”

Welke rol spelen de ambassadeurs bij dit project?

“Sommige ambassadeurs hebben een eigen project dat aansluit bij Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid. Andere ambassadeurs hebben een verbindende rol, zij worden verbonden aan partners. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerkingen met Free Future en Radboud Reflects waar de ambassadeurs meedenken over de invulling van het programma. De ambassadeurs hebben ieder een eigen stem en deze klinkt door in hun projecten en activiteiten. Kenmerkend voor de ambassadeurs is dat zij het thema vrijheid verbinden met hedendaagse thema’s en problematiek. Het nieuwe herdenken is iets wat op dit moment uitgevonden wordt en de ambassadeurs zetten zich hiervoor in.”

Waarom willen deze jongeren ambassadeur zijn?

“Ze willen de vrijheid op hun eigen manier doorgeven. Ze bezitten allemaal verschillende talenten en en hebben eigen interesses die te maken hebben met het ervaren van vrijheid. Deze persoonlijke ervaringen en verhalen willen ze doorgeven aan leeftijdsgenoten om ze te inspireren en na te laten denken over vrijheid.”

Is er iets speciaal aan hun manier van herdenken?

“De Internationale visie is van belang bij deze nieuwe manier van herdenken. In een tijd met veranderingen op internationaal niveau, zoals de Brexit en de verspreiding van ‘fake news,  zijn jongeren zich meer bewust van de kwetsbaarheid van vrijheid. Daarnaast staan ze op de barricaden voor het klimaat en de vluchtelingenproblematiek en willen hun steentje bijdragen om een duurzamere wereld te creëren. Zij werken samen met verschillende culturen aan een  inclusieve wereld zonder grenzen of zonder beperkingen en komen op voor de vrijheid van meningsuiting waarbij er gekeken wordt naar het verleden, heden en  toekomst.”

Wat is jouw rol bij dit project?

“Mijn rol is verbindend en ondersteunend. Ik heb de jongeren gescout en probeer creatief met ze mee te denken. Op dit moment ontdekken we de verschillende identiteiten en verhalen van de ambassadeurs. Het vormen van de groep is erg belangrijk en dat heeft nu onze prioriteit. Er gaat natuurlijk veel voorbereiding aan vooraf, maar nu begint het pas echt!”

En wat staat er nu op de planning?

“Op dit moment zetten we de projecten uit bij de ambassadeurs. Er worden nieuwe netwerken gecreëerd met verschillende partners en gekeken naar hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Op de website is meer informatie te vinden over de interesses en de projecten van de ambassadeurs. Hier is ook meer te lezen over de verschillende activiteiten die op de planning staan.”

Foto: Joey van dijk