Inspiratiebijeenkomst lokale canons van Gelderland

Op donderdag 4 maart, tussen 15.00 en 17.00 uur, organiseert Erfgoed Gelderland een digitale informatie- en inspiratiebijeenkomst over het herijken van lokale canons. Velen zullen al wel bekend zijn met de Canon van Nederland die in 2006 is geïntroduceerd voor het geschiedenisonderwijs. Deze canon is in 2020 herijkt door de commissie Kennedy. De redactie van mijnGelderland, het publieksplatform van Erfgoed Gelderland, is in januari 2021 gestart met een project omtrent de herijking van lokale canons. Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 4 maart kijken we naar de bevindingen van de commissie Kennedy en hoe we deze kunnen toepassen op de lokale canons.

Herijking Canon van Nederland
Sinds 2009 wordt de Canon van Nederland op de basisschool en de onderbouw van de middelbare school gebruikt. De canon is samengesteld uit vijftig vensters, waaruit je als het ware een blik vanuit het heden op het verleden werpt. Sindsdien is er veel veranderd in de wetenschappelijke kennis over het verleden en de maatschappelijke discussies die daaruit voortkwamen. Om die reden is de landelijke canon vorig jaar onder de loep genomen door een commissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy. De teksten bij de vensters zijn aangepast, sommige namen van vensters zijn veranderd en enkele vensters zijn geheel vervangen.

Lokale canons onder de loep
Op de website van mijnGelderland zijn twintig lokale canons digitaal beschikbaar. Ongeveer twintig procent van het websiteverkeer gaat naar deze pagina’s. Sommige canons staan al meer dan tien jaar op de website en zijn sindsdien nagenoeg onveranderd gebleven. Daarom steunt mijnGelderland de herijking van deze canons. Enkele lokale canoncommissies zijn op dit moment al aan de slag gegaan met de herijking van hun canon.

Inspiratiebijeenkomst 4 maart
Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 4 maart vertelt prof. dr. James Kennedy over de herijking van de Canon van Nederland. Daarnaast licht een canoncommissie die al aan de slag is, toe hoe zij bezig zijn met de herijking. Daarnaast kunt u vragen stellen over de lokale canons op mijnGelderland. Deze lokale canons zijn ook te vinden op canonvannederland.nl.

De bijeenkomst vindt plaats via Microsoft Teams op 4 maart, tussen 15.00 en 17.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met een lokale canon. Aanmelden kan tot uiterlijk twee dagen van te voren door een mailtje te sturen aan Paul Riezebos (p.riezebos@erfgoedgelderland.nl).