Ieders Museum: Update

Het jaar 2018 is voor Ieders Museum een succesvol jaar geweest. Het project is vanuit de stimuleringsregeling voor musea vanaf medio 2016 doorgegroeid naar vier pijlers waarin scholing, stimulering, marketing voor middelgrote musea en marketing voor kleine vrijwilligersmusea het hart vormen. Elk museum kan deelnemen aan één of meerdere pijlers. Ieders Museum is hiermee een breed project over publieksbereik van musea in Gelderland.  Lees meer over de pijlers op de speciale landingspagina.

Bekijk hier de kaart Ieders Museum met een beknopte beschrijving per project. Het gaat hierbij om gehonoreerde aanvragen binnen de stimuleringsbijdrage en de marketingprojecten. De scholing is door zoveel vrijwilligers en betaalde medewerkers van musea afgenomen dat dit kaart onoverzichtelijk zou maken.

Voor meer informatie over Ieders Museum kunt u terecht bij collega’s Ben Bregman en Else Gootjes.