Ieders Museum: Honoreringen in tweede ronde stimuleringsregeling 2019

In de tweede ronde van de stimuleringsregeling van Ieders Museum zijn de aanvragen van CODA Museum in Apeldoorn en Museum Tweestromenland uit Beneden Leeuwen gehonoreerd.

Museum Tweestromenland

Museum Tweestromenland ontvangt €5.000 subsidie voor de tentoonstelling ‘Onderwijs in het Land van Maas en Waal’. De tentoonstelling gaat over 100 jaar basisonderwijs in de regio. Het museum zet actief in op de uitwisseling tussen ouderen en leerlingen over het onderwijs vroeger en nu. Aanleiding voor deze tentoonstelling is de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal en de basisscholen de Leeuwenkuil en de Wijzer. Zij hebben besloten om samen in een gebouw te gaan. ‘Het is handig in een dorp dat alles onder een dak zit’, zegt Henk Brakel van Basisschool de Leeuwenkuil. ‘Je kan 0 – 14 jaar bij elkaar brengen’. Bijzonder is dat dit integraal kindcentrum niet alleen basisonderwijs onder haar dak heeft, maar ook middelbaar onderwijs.

CODA Museum

CODA Museum in Apeldoorn ziet haar aanvraag ‘Paper Art Inclusie’ voor het ontvangen van blinden en slechtzienden rond de grote tentoonstelling Paper Art gehonoreerd met €5.000. In de aanvraag is ook de scholing van de museumdocenten en het realiseren van voel-replica’s opgenomen. Naast het project voor blinden en slechtzienden zet CODA ook haar andere inclusieprojecten in bij de tentoonstelling Paper Art. Het gaat hier om het ontvangen en begeleiden van ouderen met dementie, mensen met een niet aangeboren hersenletsel, en cursisten van ‘Nederlands 2e taal’ in het museum.

Deadline derde ronde

De sluitingsdatum van de derde ronde van de Stimuleringsregeling Ieders Museum is op woensdag 5 juni om 17:00 uur. Vanuit Erfgoed Gelderland gaan Ben Bregman en Else Gootjes. graag met u in gesprek over het doen van een aanvraag vanuit uw museum.