Ieders Museum: Honoreringen in eerste ronde stimuleringsregeling 2019

In de eerste ronde van de stimuleringsregeling van Ieders Museum zijn twee aanvragen gehonoreerd. Het gaat hierbij om het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten en het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg.

Nationaal Onderduikmuseum

Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten zag haar aanvraag voor samenwerking met Theater Gekkoo en Pabo Iselinge rond de voorstelling KRAS|kerf in het museum gehonoreerd. In de voorstelling wordt het waargebeurde verhaal van de Syrische jongeman Hayder Habasj verteld. Na de voorstelling bespreken filosofe Karin Faber, studenten van Pabo Iselinge en educatiemedewerkers van het museum de thema’s vrede en vrijheid met het publiek.  Het museum zoekt naar vormen om educatie over tolerantie, vrede en vrijheid te verbinden met de Tweede Wereldoorlog en de actualiteit. Deze voorstelling met nagesprek is hierin een voorbeeld. 

Elisabeth Weeshuismuseum

Het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg gebruikt de bijdrage van Ieders Museum voor de doorontwikkeling van de ‘Museumjas’, een interactieve rondleiding voor kleuters. Het doel is het aanbod voor de groep kleuters/peuters in het museum te verbreden. Hoewel er in het museum al veel presentatie-onderdelen beschikbaar zijn, die speciaal voor de allerjongsten zijn gemaakt, merkten ze dat (groot)ouders met kinderen onder de 6/7 jaar nog (te) weinig naar het museum komen. Ze denken dat het pas leuk wordt als de kinderen goed kunnen lezen. Dat dat niet zo is, wil het museum uitdragen door rondleidingen met Oma Maaike aan te bieden voor gezinnen met jonge kinderen. Oma Maaike (handpop) woonde vroeger in het weeshuis. Ze heeft veel herinneringen aan deze plek, maar hoe zat het nou ook alweer precies? Samen met de kinderen en hun ouders gaat ze op zoek naar de plaatsen in het huis waar ze wat over kan vertellen. Door muziek toe te voegen naast het bestaande poppenspel wordt de rondleiding nog sprekender voor kleuters. Het museum werkt hierin samen met Bibliotheek Rivierenland en Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg. 

Deadline tweede ronde

De deadline van de tweede ronde is op woensdag 3 april om 17:00 uur. Wilt u een aanvraag voor bespreken, neem contact met Ben Bregman of Else Gootjes.