Van verleden naar toekomst en Huis van de Gelderse Geschiedenis

Woensdag 27 mei, tijdens de Open Agenda van Provinciale Staten van Gelderland, hebben Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis, en Marc Wingens met een aantal Statenleden van gedachten gewisseld over intensivering van samenwerking, verbinden van het verleden met de toekomst en het Huis van de Gelderse Geschiedenis. In de korte film ‘Het Verhaal van Gelderland, van verleden naar toekomst’ is een samenvatting van de plannen  te zien.

We hebben de Staten op de hoogte gesteld van onze samenwerkingsplannen met Geldersch Landschap en Kasteelen, Gelders Genootschap, Omroep Gelderland, Toerisme VAN en de Radboud Universiteit, waarmee we erfgoed en geschiedenis willen inzetten bij de aanpak van de opgaven van de provincie – van stikstof tot corona.

Het Huis van de Gelderse Geschiedenis zien wij als een geschikte plek voor deze ‘samenwerking plus’, als ruimte voor ontmoeting, debat en presentatie, maar ook als ‘honk’, als erfgoedlab, voor de leden van Erfgoed Gelderland én als ‘hub’ voor doorverwijzing naar en bekendmaking van het Gelderse erfgoed – juist ook de mindere bekende aspecten hiervan.

De Statenleden waren enthousiast over beide onderdelen van de presentatie en hebben zich voorgenomen op korte termijn met ons verder te spreken over onze plannen.

De korte film waarmee we onze plannen aan de Staten hebben gepresenteerd, is gemaakt door één van de samenwerkingspartners: Omroep Gelderland.