Honoreringen in de derde ronde van Ieders Museum 2019

Woensdag 19 juni heeft Ieders Museum subsidie toegekend aan verschillende projecten die zijn ingediend in de derde ronde van de stimuleringsregeling van 2019.  De aanvragen van Huis Bergh, Elisabeth Weeshuismuseum en Museum Het Valkhof zijn gehonoreerd. In totaal is er voor €8.000,- aan subsidie toegekend.

Huis Bergh

Huis Bergh in ’s Heerenberg ontvangt subsidie voor de aanvraag ‘Ouderen uit de gemeente Montferland ontmoeten elkaar op Huis Bergh’. Meer dan 75 procent van de inwoners van de regio Achterhoek van 65 jaar en ouder voelen zich regelmatig eenzaam. Vooral mensen boven de 75 jaar zien hun wereld kleiner worden door verlies van partner en vrienden en door verminderde mobiliteit. Samen met Stichting Welcom wil Huis Bergh deze personen bereiken, onder andere door verzorgingstehuizen te bezoeken. Huis Bergh stimuleert deze doelgroep om samen kunst te kijken of in de natuur te wandelen. Dit draagt bij aan plezier en contact. Thema’s zijn het kasteel als gebouw, de kunstcollectie van J.H. van Heek en de kasteeltuinen. Het museum heeft de wens ook andere doelgroepen die een drempel hebben om naar een museum te gaan uit te nodigen voor een aangepaste rondleiding. Dat kunnen mensen met een vorm van autisme zijn of dementerenden.

Elisabeth Weeshuismuseum

Het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg wil met ‘Oma Maaike vertelt, rondleidingen voor families met jonge kinderen’ het aanbod voor kleuters en peuters verbreden. Het is een vervolg op het project ‘Op stap met Oma Maaike’. Oma Maaike is een handpop die samen met kinderen en hun ouders op zoek gaat naar plaatsen in het huis waar ze wat over kan vertellen. Ter introductie van de rondleiding wordt met de groep een plaatjesboek bekeken of wordt er voorgelezen uit een boek met een thema dat gerelateerd is aan het verhaal van het Elisabeth Weeshuismuseum. Het project ‘Oma Maaike’ is interactief door middel van familiespel, muziek en geluid. Er wordt onder andere samengewerkt met Bibliotheek Rivierenland en Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg.

Museum Het Valkhof

Verder is subsidie toegekend aan het project ‘Valkhof Verbindt’ van Museum Het Valkhof in Nijmegen. Het museum wil verbindingen leggen tussen het museum en de stad en functioneren als een ontmoetingsplek voor iedereen. Helaas is niet iedereen fysiek in staat om het museum te bezoeken. Met het nieuwe programma ‘Valkhof Verbindt’ wil het museum zorgvragers in de gelegenheid stellen het museum te bezoeken en te genieten van kunst en de rijke historie van Nijmegen. Het museum gaat hiervoor samenwerken met ZZG zorggroep Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Stichting de Waalboog en Sterker Sociaal Werk.

De sluitingsdatum van de volgende ronde van de Stimuleringsregeling Ieders Museum is op woensdag 11 september om 17:00 uur. Vanuit Erfgoed Gelderland gaan Ben Bregman en Else Gootjes graag met u in gesprek over het doen van een aanvraag vanuit uw museum.

Foto: v.l.n.r. Elisabeth Weeshuismuseum (CC-BY Marion Golsteijn), Huis Bergh en Museum Het Valkhof (ANP)