Het verhaal van de Romeinen in Gelderland op 10 plekken

De Romeinse Limes gaat voor de UNESCO Werelderfgoed-status. Erfgoed Gelderland  is hier nauw bij betrokken. De uitslag daarvan wordt in 2021 verwacht. Dit brengt veel kansen met zich mee,  ook op het gebied van toerisme en recreatie. Om gebruik te maken van dit momentum, zijn de provincie Gelderland en Erfgoed Gelderland aan de slag gegaan om de Romeinse geschiedenis in Gelderland zichtbaar en beleefbaar te maken.

Publicatie
Beleefbaar maken van de Romeinse tijd kan pas als er een goed verhaal is.  Er zit veel kennis bij inwoners, in archieven, in beschrijvende geschiedenisboeken en bij musea, maar om een bezoeker te boeien en te binden moet de juiste snaar geraakt worden. Hierom is in 2019 gestart met het schrijven van het toeristische verhaal van de Romeinen. Dit verhaal is gebaseerd op alle kennis van hierboven, maar beschrijft op een persoonlijke en aantrekkelijke manier onze cultuurhistorie.  Dit verhaal, of liever deze verhalen, vindt u hier. U kunt ook (zolang de voorraad strekt) gratis ter kennismaking met deze verhalen een exemplaar van het boekje bestellen via deze link.

Animatie
Bij het verhaal is ook een animatie gemaakt: een verbeelding van een deel van deze spannende en interessante verhalen over de Romeinen in Gelderland. U kunt deze animatie in al uw media, op bezoekplekken en tijdens evenementen publiceren, zodat ook bezoekers kennismaken met en geïnteresseerd raken in het verhaal.

De publicatie en de animatie zijn ontwikkeld in het kader van de productontwikkeling van Thematische Verhaallijnen in de provincie Gelderland. De doelstellingen voor Thematische verhaallijnen zijn te vinden in de Koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’. Het beleefbaar maken van het verhaal is een uitvoering van Uitvoeringsagenda 2.0, die jaarlijks bij de koersnotitie gemaakt wordt.