Het digitale lokale verhaal: een update

Een onderdeel van het masterplan Verhaal van Gelderland is het digitaliseren van periodieken van historische verenigingen. Gelderse geschiedenis wordt ook geschreven en verteld door historische verenigingen. Niet zelden hebben zij een of meerdere periodieken waarin zij hun kennis delen met hun achterban. Deze periodieken zijn vaak niet of nauwelijks toegankelijk voor geïnteresseerden. In samenwerking met Rozet/De Gelderland Bibliotheek is daarom naar een oplossing gezocht en gevonden.  Een speciale subsidieregeling van de Provincie Gelderland maakt het mogelijk periodieken van Gelderse historische verenigingen te laten digitaliseren. Deze tijdschriften en jaarboeken worden door Rozet in de catalogus opgenomen en zijn online te raadplegen. Daarnaast krijgen de verenigingen zelf de beschikking over hoogwaardige digitale weergaves van hun periodieken. Bijvoorbeeld voor gebruik op de eigen website.

Na een geslaagde pilot met de Oudheidkundige Vereniging Groenlo is begonnen met het digitaliseren van de periodieken van de Historische Kring Bemmel-Haalderen-Ressen, Prodesse Conamur en het Puttens Historisch Genootschap. Andere verenigingen hebben al aangegeven mee te willen doen. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk van het lokale, Gelderse verhaal digitaal toegankelijk te maken voor onderzoekers en geïnteresseerden. Ook de historische verenigingen dragen zo bij aan het Verhaal van Gelderland.