Herinnering WO2 versterken door samenwerking

Herdenking van de Airborne-landingen

Een krachtiger herinnering, die herkenbaarder en kwalitatief sterker wordt door samen te werken in twee regionale clusters, het oprichten van een restauratiefonds en een Gelders coördinatiepunt. Gelderse musea en organisaties slaan hiermee hun handen ineen om zo de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te versterken.

Investering

Voor deze versterking zijn ook investeringen nodig, zo stellen de samenwerkende partijen in een nota die aan de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is aangeboden. Deze nota is opgesteld door een regiegroep, met inbreng van een groot aantal organisaties en gemeenten in Gelderland.

Regionale clusters

In twee regionale clusters gaan partijen samenwerken: een rond de slag om Arnhem en een rond de slag om de Waalbruggen met het Rijnlandoffensief. Daarnaast verdienen ook kleinere eenheden aandacht zoals de capitulatie in Wageningen, de razzia in Putten en het Ereveld in Loenen. Deze clusters en eenheden stemmen hun verhaal met elkaar af. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de verhalen rond WO2 te verdiepen. In de clusters spelen informatiecentra een belangrijke rol.

Prioriteit

Publiekstrekkers en parels bij uitstek zijn het Airbornemuseum in Oosterbeek en het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. De vernieuwing van het Nationaal Bevrijdingsmuseum is daarom een topprioriteit. Voor het behoud en opknappen van historische plekken en gebouwen is een restauratiefonds nodig, terwijl via een stimuleringsfonds informatiepunten bij bijzondere locaties gerealiseerd moeten worden.

Gelders coördinatiepunt

Een herinnering zonder goede inhoud en kennis heeft geen fundament. Een Gelders coördinatiepunt bevordert de samenwerking en inhoudelijke samenhang. Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland en Omroep Gelderland dragen dit punt. Het staat garant voor de kwaliteit en is faciliterend aan musea, organisaties, gemeenten en geïnteresseerden door middel van cursussen, wetenschappelijk verantwoorde databanken en inhoudelijke adviezen. Het publiek zal bij het geschiedverhaal betrokken worden door educatieve en interactieve publieksprojecten.

Regiegroep

Een regiegroep vanuit Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland en Omroep Gelderland onder leiding van historicus Joost Rosendaal heeft de inbreng van een groot aantal organisaties en gemeenten samengebracht in de nota Versterking herinnering Gelderland 1940-1944/1945.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.