Help het digitaal erfgoed in kaart te brengen

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) vraagt de Nederlandse erfgoedinstellingen mee te doen aan het statistische onderzoek van ENUMERATE Observatory. ENUMERATE is een project van Europees erfgoedinstituut Europeana dat statistische data verzameld over digitalisering en verduurzaming van erfgoedcollecties. Sinds 2014 brengt ENUMERATE jaarlijks een enquête uit om bij te houden hoe ver erfgoedinstellingen zijn met het digitaliseren en verduurzamen van hun collecties. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op Europees niveau en de enquête wordt naar duizenden erfgoedinstellingen in Europa verstuurd.

Doet u ook mee? Dat kan nog tot 30 juni. De enquête bestaat uit 37 vragen en is hier te vinden.

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is een kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. Het werkt aan de bevordering van digitalisering en verduurzaming van erfgoedcollecties op landelijk niveau.

DEN
ENUMERATE
Europeana