Nieuwe opdrachten voor HAN studenten

Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) werkt Erfgoed Gelderland aan het innoveren van erfgoedbelevingen. Voor twee modules van de Informatie Communicatie Academie fungeert Erfgoed Gelderland als opdrachtgever of intermediair voor opdrachtgevers vanuit de achterban. De studenten bedenken na een briefing concepten die Erfgoed Gelderland gaat beoordelen en werken die uit tot prototypes. Deze maand zijn HAN studenten weer aan de slag gegaan met de volgende acht opdrachten vanuit het erfgoedveld:

  1. Slavernijverleden – visualiseer sporen van slavernij in Gelderland op een interactieve manier
  2. Nieuwe Tijd Achterhoek – maak een interactieve presentatie voor de mobiele tentoonstelling in een SRV-wagen van Nieuwe Tijd Achterhoek
  3. Sonsbeek archief – maak een applicatie waarbij publiek betrokken kan worden bij het opzetten van een archief van de afgelopen Sonsbeek-manifestaties/tentoonstellingen
  4. Limes in de Liemers – maak het mogelijk dat recreanten van De Bijland en bezoekers van het Liemers Museum de aanwezigheid van Romeinen in de Liemers en specifiek bij de Bijland kunnen visualiseren
  5. Kunst in de publieke ruimte Arnhem – ontwerp een game waarbij jongeren (10 – 14 jaar) meer leren over beelden in Arnhem en over de stad
  6. Museum Smedekinck – maak een innovatieve vertaling van de speurtocht die nu beschikbaar is voor jonge bezoekers van het museum (en hun ouders)
  7. Museum Smedekinck – breng op een creatieve, informatieve wijze met behulp van interactieve media het leven van Ludger in beeld
  8. Stoomgemaal de Tuut – help het stoomgemaal de beleving voor individuele bezoekers te verbeteren op dagen dat het museum niet ‘op stoom’ is

Maandag 20 januari worden de eindproducten – prototypes – gepresenteerd in het Atrium bij Erfgoed Gelderland in Arnhem.