Gouden Gelderse Roos deelnemers 2017 geven tips over stemmen verzamelen

Er wordt druk gestemd voor de Gouden Gelderse Roos Publieksprijs via onze website. Bij het ene project stromen de stemmen binnen, bij het andere project gaat het wat langzamer. De redactie van Erfgoed Gelderland sprak met enkele deelnemers van de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs 2017 en vroeg hen hoe zij stemmen twee jaar geleden stemmers hebben weten te trekken. Lees hier meer over hun tactiek en doe uw voordeel met de tips.

Nicole Spaans, directeur van het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg: “We zijn heel actief op sociale media dus we hebben in 2017 langs die weg volgers opgeroepen om op ons te stemmen. We hebben ook een persbericht uit laten gaan. We legden een lijst op de balie waarop mensen hun e-mailadres en handtekening achter konden laten. We activeerden ook onze vrienden en verdere achterban via de nieuwsbrief, maar ook via de Culemborgse Courant. Natuurlijk hebben we ook onze vrijwilligers gevraagd om op ons te stemmen. Stemmen proberen te trekken is een kwestie van je achterban mobiliseren en iedereen bewegen om een stem uit te brengen. Tegenwoordig moet je sowieso op sociale media actief zijn: twitter, instagram, facebook. Je gaat zo breed mogelijk mensen oproepen door al je communicatiemiddelen in te zetten: krant, nieuwsbrief en website. En natuurlijk ook je gewone bezoekers motiveren, bijvoorbeeld door ze een stukje papier mee te geven met Stem vooral op ons als u thuis bent.”

Gerard Mangnus, directeur van De Bastei in Nijmegen: “We hebben als museum vrienden. Die hebben we gevraagd om te stemmen én om het project bij anderen onder de aandacht te brengen. Ook onze medewerkers en onze tachtig vrijwilligers hebben we gevraagd om hun relaties in te schakelen. Verder hebben we het opgenomen in onze nieuwsbrief. Die is digitaal en we hebben meteen een link opgenomen naar de pagina waarop mensen hun stem uit kunnen brengen. We hebben dus zoveel mogelijk mensen opgeroepen om te stemmen en om het door te vertellen. Mijn tip aan de huidige deelnemers zou zijn om zoveel mogelijk eigentijdse media in te zetten om stemmen te trekken. Sociale media zijn heel belangrijk om snel groepen te mobiliseren.”

Directeur en conservator Pien Pon van Museum STAAL, ook bekend als Museum Staring in Almen: “We hebben in 2017 sociale media, maar we hebben hier in het dorp ook een digitale stadsomroeper. Vroeger had je een omroeper in het dorp. Als er iets belangrijks was, dan kwam de omroeper en die ging dan op een bepaalde plek omroepen wat er stond te gebeuren aan activiteiten. We hebben in Almen al jaren daar een digitale versie van. Als we iets te melden hebben – en dat kan variëren van je hond die weggelopen is tot een braderie die je organiseert – dan schrijven we een bericht voor de digitale omroeper. Alle adressen, dat wil zeggen het hele dorp, maar ook mensen die in Amsterdam wonen en in Almen geïnteresseerd zijn, krijgen dan het berichtje. Dat zijn allemaal mensen die net als ik Almen in hun hart gesloten hebben. Die mensen brengen dan hun stem uit en we vragen ze om het door te geven aan anderen. Het werkt heel goed. Het geeft ook het dorpsgevoel en de sociale cohesie van Almen weer. Je kunt elkaar zo heel goed helpen.”

Meer informatie over de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs vindt u op onze websiteHier kunt u ook uw stem uitbrengen op de aangemelde projecten.

Bekijk hier al het nieuws over de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs.

Afbeelding: top 3 Gouden Gelderse Roos Publieksprijs 2017, v.l.n.r. Villa Hartenstein, Museum Staal en Verbeelding van de Waal van De Bastei.