Gezocht: stage of vrijwilligersplek bij museum voor statushouders

Erfgoed Gelderland werkt samen met VluchtelingenWerk Oost Nederland in het project ‘Ieders Museum’. Eén van de doelstellingen is het bereiken van nieuwe doelgroepen. Op initiatief van Vluchtelingenwerk willen we daarom statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, als vrijwilliger aan de slag laten gaan in de musea. Statushouders komen zo in contact met Nederlands erfgoed en de samenleving en musea breiden hun vrijwilligerspool uit.

Statushouders komen in Nederland met een leven aan ervaringen, die zij ook in kunnen zetten als vrijwilliger in een museum. Denk bijvoorbeeld aan de archeoloog uit Syrië die met haar kennis en ervaringen kan bijdragen aan een streekmuseum waarin lokale archeologische vondsten worden tentoongesteld. Of aan de schapenscheerder uit Irak die in het Nederlands Openluchtmuseum zijn vak weer (vrijwillig) heeft opgepakt. Of de de spontane Eritrese jongen die het erg leuk vindt om als gastheer op te treden in het museum. Naast inhoudelijke kennis en ervaringen is het doen van vrijwilligerswerk voor statushouders dé manier om te integreren in de Nederlandse maatschappij; zij oefenen met de Nederlandse taal, komen in aanraking met de Nederlandse maatschappij, doen nieuwe sociale contacten op en breiden zo hun lokale netwerk uit.

Heb je interesse als museum in het aannemen of kennis maken met een statushouder als vrijwilliger? Neem dan contact op met Maaike Ensing van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (iedersmuseum@vluchtelingenwerk.nl) of 06-49121189.  Maaike en haar team gaan dan op zoek gaan naar een geschikte kandidaat bij het museum in de buurt. Uiteraard kunnen musea voor de invulling van die vacature ook gewoon regulier blijven werven, bijvoorbeeld via www.erfgoedvrijwilliger.nl