Gezocht: erfgoedorganisaties die willen verjongen

Nieuwe en jonge vrijwilligers vinden in de erfgoedsector lastig? Vraag het aan de jongeren zelf! Erfgoed Gelderland start een traject met jonge vrijwilligers en is op zoek naar erfgoedorganisaties die het verjongingsexperiment willen aangaan. Het concept: een groep jonge vrijwilligers krijgt een budget van €3.000,-. Met dit budget voeren ze een zelfbedacht plan uit voor de organisatie om meer jongeren te bereiken. Erfgoed Gelderland begeleidt hierbij zowel de organisatie als de vrijwilligers. Het begeleidingstraject in bedoeld voor leden van Erfgoed Gelderland.

Het stimuleren van verjonging is nu mogelijk urgenter dan ooit, omdat veel musea en andere erfgoedorganisaties in coronatijd hebben gemerkt hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor hun voortbestaan. Het doel van dit begeleidingstraject is om erfgoedorganisaties van dichtbij kennis te laten maken met de denk- en werkwijze van jonge vrijwilligers. Tegelijkertijd ervaart een jongere doelgroep wat het betekent om erfgoedvrijwilliger te zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?
De organisaties werven onder begeleiding van Erfgoed Gelderland ieder een groepje van drie tot zes jonge vrijwilligers (tussen de 16 en 30 jaar). Zij gaan voor de deelnemende organisaties zelf een project bedenken, ontwikkelen en uitvoeren. Voor de uitvoering van het project krijgt ieder groepje een budget van €3.000,-. Erfgoed Gelderland begeleidt de groepjes in het opstellen van een plan en bijpassende begroting.

Uitkomst en doorwerking
De deelnemende organisatie wordt betrokken bij het plan en de uitvoering, maar de jongeren maken de eindbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor de begroting. Nadat de groepjes jongeren hun projecten hebben opgeleverd, vindt een evaluatie plaats met de organisatie. Wat heeft het traject opgeleverd? Heeft de erfgoedorganisatie een beter beeld van de wensen en behoeften van jongeren? En hoe kunnen zij dit inzetten in hun wervingsbeleid?

Meld je aan!
Geïnteresseerde leden van Erfgoed Gelderland kunnen zich vóór maandag 12 oktober 2020 aanmelden voor het begeleidingstraject middels het aanmeldformulier. Zij formuleren een opdracht of vraagstuk dat ze aan een groep jongeren willen voorleggen. Uit de aanmeldingen worden drie organisaties geselecteerd. We kijken naar spreiding van de organisaties over de provincie, de houding van het bestuur t.o.v. een nieuwe inbreng en de aantrekkelijkheid van de opdracht die de organisaties formuleren voor de jongeren.