Gaat erfgoedvrijwilliger.nl over de provinciale grenzen?

Er zijn plannen om van erfgoedvrijwilliger.nl een landelijk platform te maken. Erfgoed Gelderland is daarover in gesprek met verschillende partners: Kunsten ‘92, Erfgoed Brabant, Erfgoedhuis Zuid-Holland, archeohotspots en De Hollandsche Molen. Gezamenlijk gaan zij hiervoor een plan indienen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met een landelijk platform verwachten de partners de krachten te kunnen bundelen en relevante informatie over vrijwilligerwerk, -management, en -scholing op één en dezelfde plek beschikbaar te maken voor erfgoedorganisaties en vrijwilligers.

Directe aanleiding was het bericht ‘Help het museum in de buurt  te heropenen‘. Dit riep de nodige reacties op en heeft het idee om de website landelijk in te zetten in een stroomversnelling gebracht. Mocht het plan doorgang vinden, dan is een van de uitdagingen hoe het bereik van de website te verbreden en tegelijkertijd het lokale en regionale karakter te behouden. Dat laatste is tenslotte belangrijk bij het werven van vrijwilligers. Daarnaast willen de partners de website doorontwikkelen en nadenken over integratie van thema’s waar vrijwilligersorganisaties zich mee bezig houden: organisatie van vraag en aanbod, verjonging, scholing en professionalisering.

Erfgoedvrijwilliger.nl is een onderdeel van Verhaal van Gelderland.

Afbeelding: Erfgoedvrijwilliger aan het werk (Foto: Edwin van de Graaf)