Subsidies voor digitaal erfgoed en voor grote producties

Erfgoed Gelderland houdt u op de hoogte van relevante subsidieregelingen, zie ook onze speciale pagina Fondsenwerving.

Dit najaar kunt u bij de Provincie Gelderland een aanvraag indienen voor grote producties en festivals in 2021. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het nieuwe begeleidingstraject dat het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft gekoppeld aan haar regeling voor Creatief gebruik digitaal erfgoed.

Grote artistieke producties en festivals
De Provincie Gelderland opent op 2 november een nieuwe regeling voor producties en festivals. De regeling is bedoeld voor grote manifestaties op het gebied van erfgoed, muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur. Het gaat om evenementen die in 2021 plaats zullen vinden. Uiteraard wordt hierbij in acht genomen dat er mogelijke restricties gelden vanwege COVID-19.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u deelnemen aan de online informatiebijeenkomst op 27 oktober. Meld u aan via tendercultuur@gelderland.nl. Eventuele vragen die u al heeft kunt u ook vast stellen via e-mail.

Begeleidingstraject Creatief gebruik digitaal erfgoed
De regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed van het Fonds voor Cultuurparticipatie bestond al een tijdje, maar sinds kort is hier het begeleidingstraject Van ID tot idee aan toegevoegd. Beheerders van digitaal erfgoed met creatieve ideeën worden uitgenodigd zich aan te melden. Het FCP fungeert als een soort matchmaker en brengt verschillende partijen bij elkaar, waarop er een gezamenlijke aanvraag ingediend kan worden.

De digitale ontmoetings- en matchingssessie van dit traject vindt plaats op 17 november. Kijk op de website van het FCP voor meer informatie en meld u direct aan.