Subsidieregelingen erfgoedvrijwilligers

Graag wijzen wij u op onderstaande subsidieregelingen van VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie. Beide regelingen bieden financiële steun voor het werven en trainen van vrijwilligers.

VSBfonds

VSBfonds biedt subsidie voor het werven en trainen van vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers kan helpen bij het bereiken van een groter, diverser publiek of het bieden van een betere beleving. ‘Vrijwilligers vormen een directe verbinding met de lokale omgeving’, schrijft VSBfonds.  Projecten gericht op de werving en training van vrijwilligers met als doel: van de locatie een gastvrij huis te maken, komen in aanmerking voor de financiële steun. Wilt u meer weten over deze regeling? Kijk dan op de site van VSBfonds.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt subsidies voor erfgoedvrijwilligers. Met deze regeling geven ze vrijwilligers die zich met erfgoed bezighouden en kleine erfgoedorganisaties (tot 2 fte) de kans zichzelf te verstevigen. De regeling biedt heel veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het vergoten van kennis en vaardigheden (vakinhoudelijk, technisch of computervaardigheden), of het versterken van de organisatie (denk aan marketing, of rondleidingen in andere talen). Wilt u meer weten over deze regeling? Kijk dan op de site van Fonds voor Cultuurparticipatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij collega Emma Johnson.